"ГИФ" ЕООД спечели проект към Агенцията за хора с увреждания /договор No. 8-СН/ 27.04.2020/ за

"СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГИФ ЕООД ЗА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO 9001:2015 И ISO 27001:2017 И ПОВИШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ В ДРУЖЕСТВОТО“

Изпълнението на проекта е свързано с:

• Повишаване на социалния капитал чрез професионално обучение на служители с трайни увреждания от фирмата, съгласно изискванията на ISO 9001 и ISO 27001. 
• Извършване на сертификация на системата за управление на качеството ISO 9001:2015 
• Извършване на сертификация на системата на информационната сигурност ISO 27001:2017
 

На 21.07.2020 ГИФ ЕООД успешно защити и получи международните серификати ISO 9001:2015 и ISO 27001:2017