Фирма със силна социална отговорност

Над 50% от служителите ѝ са хора с увреждания. Регистрирана е като специализирано предприятие под No. 82 / 05.07.2005 в Агенцията на хора с увреждания /АХУ/  ahu.mlsp.government.bg , "ГИФ" ЕООД е и пълноправен член и съучредител на Националната федерация на работодатели на инвалиди /НФРИ/ www.nfri.bg и Националния алианс за социална отговорност /НАСО/ www.naso.bg.

"ГИФ" ЕООД като фирма е била бенефициент, партньор и подизпълнител по множество европейски проекти.

Фирмата е сред организациите одобрени от АХУ да използват знака "Произведено в България от хора с увреждания"